COVID-19 informasjon

Kjære kunder

Vi alle er dypt berørt over det som skjer om dagen mht spredning av covid-19 og vi alle gjør vårt ytterste for at sykdommen ikke skal spre seg ytterligere.

.Vi tilbyr fortsatt våre tjenester, men ring/e-post oss før du kommer da vår butikk må ihht Lillestrøm Kommune COVID-19 regler, holde stengt,

Du kan selv reservere alle våre produkter på våre hjemmesider for avhenting etter forhåndsbetaling / Vipps.

Vi klargjør varene, og møtes utenfor butikken.

Så fremt det ikke kommer mere spesifik informasjon om å stenge for utleie bedrifter, er vi tilgjengelig for deg for avtale over telefon eller e-post.
V i følger godt med på hva som blir anbefalt av regjeringen og FHI, og følger også dette etter beste evne.

Velkommen til oss for gode priser og bra produkter.