Wilhelmsen Utleie AS

For utleie kan vi tilby alt fra diverse håndverktøy (F.eks. bor-hammere), Aggregater (230V 1fas), Lensepumper (bensin), Rengjørings maskin (oppladbar), vedkløyvere , jordfresere, m inigraver, hoppetusse, lift og mye mye mere.
Ta kontakt med oss dersom du har midlertidig behov for et verktøy eller en maskin av noe slag. Kanskje vi har det, eller at vi rent av kjøper det inn dersom vi ser videre utleiebehov for enheten.