Kjære kunder

Vi alle er dypt berørt over det som skjer om dagen mht spredning av korona influensa og vi alle gjør vårt ytterste for at sykdommen ikke skal spre seg ytterligere.

Vi hører om reduksjon av spredning av viruset i opphavslandet Kina etter ca 7 uker virus aktivitet, og det er ting vi bør ta med oss.

Men Norge må ikke stoppe helt opp, selv om mange tyr til hamstring av mat og annet. Vi tror ikke dommedagen er nær, for å si det slik.

.Vi har valgt å fortsette med å tilby våre tjenester, men ring oss før du kommer, Så er vi sikre på at vi er på plass. 

Så fremt det ikke kommer mere spesifik informasjon om å stenge for utleie bedrifter, er vi tilgjengelig for deg. 
V i følger godt med på hva som blir anbefalt av regjeringen, og følger også dette etter beste evne.

Velkommen til oss for gode priser og bra produkter.