Kjære kunder

Vi alle er dypt berørt over det som skjer om dagen mht spredning av covid-19 og vi alle gjør vårt ytterste for at sykdommen ikke skal spre seg ytterligere.

.Vi  tilbyr fortsatt våre tjenester, men ring/e-post oss før du kommer da vår butikk må ihht Lillestrøm Kommune COVID-19 regler, holde stengt, Du kan selv reservere alle våre produkter på våre hjemmesider for avhenting etter forhåndsbetaling / Vipps.

Så fremt det ikke kommer mere spesifik informasjon om å stenge for utleie bedrifter, er vi tilgjengelig for deg for avtale over telefon eller e-post. 
V i følger godt med på hva som blir anbefalt av regjeringen og FHI, og følger også dette etter beste evne.

Velkommen til oss for gode priser og bra produkter.