GDPR

· Hvordan vi tar vare på våre brukere.

Som ordre- og faktureringsprogram benyttes det Visma eAccount. En «sky» -løsning for innlegging av ordre og kundeinformasjon som er nødvendig for at et salg-/eller utleieforhold kan aktiveres.

Visma AS har utarbeidet en egen GDPR for lagring og ivaretakelse av kundedata.

Kundedata er lagret i eAccount regnskapsprogram hos Visma AS i egen sky som en nødvendighet for å opprette ordre.

Videre er fakturakopier som følge av Norsk lov om oppbevaring av regnskapsdokumenter, innlåst på kveldstid i egne permer sortert på fakturanummer.

Oppbevaring av fakturakopier skal være 5 år.

I kunderegisteret blir det lagret følgende opplysninger:

 • Kundenavn
 • Kundeadresse
 • Postnummer og poststed
 • Telefonnummer

For bedriftskunder blir det i tillegg lagret:

 • Organisasjonsnummer
 • Epost adresse
 • Kontaktperson(er)

Langhus Regnskap og Rådgivning har ansvar for vårt regnskap og oppgjør.

Langhus Regnskap og Rådgivning har utarbeidet egen GDPR, som utleveres av oss ved forespørsel.

VISMA eAccount regnskapsprogram benyttes, og lagres i egen VISMA sky .

· Dine rettigheter

 • Du kan som kunde, når som helst be oss utlevere informasjon om deg på hva som er lagret. Enten sende oss en epost på «gdpr@wilhelmsenutleie.no» eller ta kontakt med oss i butikken. Gyldig legitimasjon / identifikasjon må fremvises før innsyn kan gis.
 • Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
 • Avvikshåndtering og rapportering

Vårt interne datasystem består av 1 stk bærbar pc samt 1 stk skriver/skanner.

Lokal pc vil til enhver tid ha oppdatert antivirus installert samt aktiv og oppdatert brannvegg internt både på pc og Internett ruter fra ICE.NET.

Alle personopplysninger blir lagret i Sky hos VISMA AS, som har utarbeidet sin egen GDPR dersom uautorisert tilgang blir benyttet (hacking).

Den kan lastes ned/leses her: https://www.visma.com/privacy-statement/norway/

 • Rutiner for å hente ut- eller fjerne persondata

Hente ut:

Ønsker en kunde sine opplysninger overlevert, går vi inn i Visma eAccount kundedatabase i Visma eAccount og søker vedkommende opp på kundenavn.

Personinformasjon samt eventuelt oversikt over alle tilhørende ordre blir overlevert mot fremvisning av gyldig legitimasjon.

Slette:

Ønsker en kunde å bli slettet i vårt kunderegister, søker vi opp kunden i Visma eAccount på kundenavn, og sletter all informasjon i kunderegisteret.

Tilhørende ordre vil ikke bli slettet da dette er underlagt bokføringsloven.

· Hvordan kontakte oss

Wilhelmsen Utleie AS består av ett Norsk aksjeselskap, og holder til i Lillestrøm.

Man kan nå oss pr brev, e-post eller telefon.

Adresse: Elvesvingen 23, 2003 Lillestrøm

Epost: gdpr@wilhelmsenutleie.no

Tlf: +47 400 70 493

Kontakt oss på Tlf: 400 70 493