GDPR

· Hvordan vi tar vare på våre brukere.

Som ordre- og faktureringsprogram benyttes det Visma eAccount. En «sky» -løsning for innlegging av ordre og kundeinformasjon som er nødvendig for at et salg-/eller utleieforhold kan aktiveres.

Visma AS har utarbeidet en egen GDPR for lagring og ivaretakelse av kundedata.

Kundedata er lagret i eAccount regnskapsprogram hos Visma AS i egen sky som en nødvendighet for å opprette ordre.

Videre er fakturakopier som følge av Norsk lov om oppbevaring av regnskapsdokumenter, innlåst på kveldstid i egne permer sortert på fakturanummer.

Oppbevaring av fakturakopier skal være 5 år.

I kunderegisteret blir det lagret følgende opplysninger:

 • Kundenavn
 • Kundeadresse
 • Postnummer og poststed
 • Telefonnummer

For bedriftskunder blir det i tillegg lagret:

 • Organisasjonsnummer
 • Epost adresse
 • Kontaktperson(er)

VISMA eAccount regnskapsprogram benyttes, og lagres i egen VISMA sky .

· Dine rettigheter

 • Du kan som kunde, når som helst be oss utlevere informasjon om deg på hva som er lagret. Enten sende oss en epost på «gdpr@wilhelmsenutleie.no» eller ta kontakt med oss i butikken. Gyldig legitimasjon / identifikasjon må fremvises før innsyn kan gis.
 • Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
 • Avvikshåndtering og rapportering

Vårt interne datasystem består av 1 stk bærbar pc samt 1 stk skriver/skanner.

Lokal pc vil til enhver tid ha oppdatert antivirus installert samt aktiv og oppdatert brannvegg internt både på pc og Internett ruter fra ICE.NET.

Alle personopplysninger blir lagret i Sky hos VISMA AS, som har utarbeidet sin egen GDPR dersom uautorisert tilgang blir benyttet (hacking).

Den kan lastes ned/leses her: https://www.visma.com/privacy-statement/norway/

 • Rutiner for å hente ut- eller fjerne persondata

Hente ut:

Ønsker en kunde sine opplysninger overlevert, går vi inn i Visma eAccount kundedatabase i Visma eAccount og søker vedkommende opp på kundenavn.

Personinformasjon samt eventuelt oversikt over alle tilhørende ordre blir overlevert mot fremvisning av gyldig legitimasjon.

Slette:

Ønsker en kunde å bli slettet i vårt kunderegister, søker vi opp kunden i Visma eAccount på kundenavn, og sletter all informasjon i kunderegisteret.

Tilhørende ordre vil ikke bli slettet da dette er underlagt bokføringsloven.

· Hvordan kontakte oss

Wilhelmsen Utleie AS består av ett Norsk aksjeselskap, og holder til i Rælingen

Man kan nå oss pr brev, e-post eller telefon.

Adresse: Nylandsvegen 46, 2008 Fjerdingby

Epost: gdpr@wilhelmsenutleie.no