Bruk av Mosquito Magnet mygg- og knottfelle

Bruk av Mosquito Magnet mygg-og knottfelle for utleie

1) Ta bort beskyttelses tape på R-Octenol tabletten, og monter/dytt den inn i munnstykket under i front, ved og fjerne forsiktig montert plastlokk.

    a. Plastlokket settes på igjen, ved å dreie forsiktig til du kjenner lokket er på plass.

2) Monter gass-munnstykke til gassflasken (10Kg eller 11Kg)

    a. Påse at munnstykket er presset godt ned på gassflasken. Man hører et «knepp» når det er på plass.

3) Koble til strømforsyning på myggfellen. Tilkoblingen som bare passer I en retning, finner du bak på myggfellen

    a. Tilkoble strømforsyningen til 230V.

4) Skru opp den røde gasstilføringen FORSIKTIG til den stopper og ikke kan skrus noe lengre (mot klokken).

5) Skru på bryteren på myggfellen, som du finner over strøm inntaket bak på myggfellen.

    a. Bryteren begynner å blinke Orange. Det vil den gjøre i opp til 15-20 min.

    b. Når myggfellen har startet opp, vil blinkende bryter endre seg til jevnt lys, Og maskinen er i gang.

Dersom bryteren på myggfellen fortsetter å blinke, kontroller følgende:

1) Er gassmunnstykket satt godt nok fast på gassbeholder?

2) Har du skrudd den røde gassjusteringen på maks åpning (Mot klokken)?

3) Dersom du fortsatt opplever feil på myggfellen, ta kontakt med Wilhelmsen Utleie AS på tlf: 400 70 493