Blogg

For utleie kan vi tilby alt fra diverse håndverktøy (F.eks. bor-hammere), Aggregater (230V 1fas), Lensepumper (bensin), Rengjørings maskin (oppladbar), vedkløyvere , jordfresere, m inigraver, hoppetusse, lift og mye mye mere.
Ta kontakt med oss dersom du har midlertidig behov for et verktøy eller en maskin av noe slag. Kanskje vi har det, eller...